Stanovisko SKA k aktivitám Slovenskej iniciatívy učiteľov

SCELTMainLeave a Comment

Slovenská komora angličtinárov (SKA) vyjadruje podporu aktivitám Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU), ktorých cieľom je ozdravenie a skvalitnenie slovenského školstva a zlepšenie spoločenského postavenia učiteľov. Ako nezávislá, dobrovoľnícka, nezisková profesijná asociácia, ktorá združuje učiteľov a učiteľky vyučujúce angličtinu ako … Read More

Under the Auspices…

SCELTMainLeave a Comment

If you haven’t heard the news yet, we’ve got a friend in high places! And we’re grateful for his support. Even if it’s just moral support, it’s better than none 🙂

Getting them to read!

SCELTMain1 Comment

Interview by Marja Juhola In this age of computer games, YouTube and non-stop internet, getting children to sit down and pick up a book or a magazine to read can be a struggle. One private … Read More